UNIVIEW

Focal Length 11~40mm Iris F1.5, P-Iris Lens Mount C

Focal Length 11~40mm Iris F1.5, P-Iris Lens Mount C

Focal Length 3.8~16mm Iris F1.6, DC auto-Iris Lens Mount C.

Focal Length 3~12mm Iris F1.4, DC auto Iris Lens Mount CS.

Focal Length 7~22mm Iris F1.6, DC auto Iris Lens Mount CS

Focal Length 8~60mm Iris F1.8, DC auto-Iris Lens Mount CS.